You, the petitioner
View 61

Geen megastal pal naast Brabants topnatuurgebied Kampina

24,988 signatures

Een megastal met 16.000 varkens pal naast een natuurgebied slaat als een tang op een varken! Toch dreigt dit te gebeuren aan de rand van de Kampina, één van Brabants kwetsbaarste natuurgebieden. Met grote gevolgen voor de natuur en het landschap! Teken de petitie en help ons de megastal tegen te houden.

Petition

We

Natuurmonumenten, Brabantse Milieufederatie en bezorgde burgers

 

establish that:

  • Dat de natuur van de Kampina al zwaar lijdt onder de uitstoot van ammoniak door intensieve veehouderij.

  • Dat de paarse heide verdwijnt door verzuring van de bodem en dat het leefgebied van planten en dieren ernstig wordt aangetast.

  • Dat een megastal met 16.000 varkens de draagkracht van het gebied ver te boven gaat.

  • Dat het onbegrijpelijk is dat de gemeente Oirschot dit toestaat. Zeker gezien alle inspanningen en geld die al in de bescherming van de Kampina zijn gestoken.

 

and request

de gemeente Oirschot dringend om haar verantwoordelijkheid te nemen en alles op alles te zetten om de bouw van deze megastal aan de Logtsebaan 2 te voorkomen. Laat de natuur niet stikken!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Oirschot 
Petition desk:
Closing date:
2019-02-18 
Lead petitioner:
Irma de Potter 
Organisation:
Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie 
Website:

History

Signatures

Updates

Megastalactie bij Vara's Vroege Vogels radio

Komende zondagochtend 1 juli besteedt Vara's Vroege Vogels aandacht aan de actie tegen de komst van de megastal. Voor het eerst spreekt dan ook de gemeente Oirschot zich uit over deze kwestie! Uitzending NPO Radio 1 tussen 7.00-10.00 uur

.

2018-06-29

Caring Vets steunt actie tegen de megastal

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zijn blij met de steun die onze actie krijgt van de Caring Vets. Deze groep van 130 kritische dierenartsen spreekt zich in een openbare brief aan het provinciebestuur uit tegen de komst van een megastal aan de Logtsebaan in Oirschot.

+Read more...

Zij stellen in de brief dat de intensieve veehouderij mede oorzaak is van de achteruitgang van milieu, klimaat en biodiversiteit. Lees de hele brief

2018-06-29

Persbericht 18 juni: Laat de natuur en omwonenden niet stikken!

Laat de natuur en de omwonenden niet stikken!

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie starten vandaag een campagne tegen de komst van een megastal voor 16.000 varkens aan pal naast topnatuurgebied Kampina. Door de petitie te tekenen op Geenmegastal.petities.nl kan iedereen de strijd tegen de bouw van deze megastal steunen.

+Read more...

De natuurorganisaties gaan beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning en met het verzamelen van handtekeningen willen ze laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de bouw van een megastal op zo een kwetsbare plek.

Impact op natuur en leefomgeving Na eerdere protesten van omwonenden en natuurorganisaties weigerde de gemeente Oirschot de vergunning voor de bouw van de megastal te verlenen. Hiermee gaf zij een krachtig signaal af dat er geen plaats is voor een megastal pal naast Europees beschermd natuurgebied Kampina, onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Nu de gemeente op haar besluit terug komt en toch vergunning verleent, dreigt de megastal, aan de Logtsebaan in Oirschot, er alsnog te komen. Dit ondanks grote zorgen van natuurorganisaties en omwonenden over de impact daarvan op de natuur en de leefomgeving.

Dweilen met de kraan open De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te lijden heeft onder de uitstoot van stikstof (ammoniak), waardoor verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Voor sommige soorten is teveel stikstof giftig. Veel eiken op de Kampina sterven af. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstel van de natuur door te plaggen, maaien en inzet van begrazing wordt de stikstofneerslag verwijderd.

Dat kost veel geld en energie. Het is echter dweilen met de kraan open als er een nieuwe ammoniakbron pal tegen de natuur wordt gerealiseerd. Een groot industrieel ogend varkensbedrijf pal naast de Kampina is bovendien een ernstige aantasting van het landschap. Het mestprobleem in Brabant kan volgens de natuurorganisaties alleen echt worden opgelost als de varkensstapel aanzienlijk verkleind wordt.

Lars Koreman, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten; “de vergunning voor de bouw van een megastal gaat de draagkracht van het gebied ver te boven. Het druist bovendien in tegen overheidsbeleid ten aanzien van intensieve veehouderij. De gemeente en de Provincie moeten alles op alles zetten om de bouw van deze megastal te voorkomen”.

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘we gaan met zoveel mogelijk mensen een beroep op de gemeente Oirschot doen om dit onzalige plan alsnog van tafel te krijgen”.

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie roepen iedereen die het met hen eens is op om de petitie te tekenen via Geenmegastal.petities.nl

2018-06-18